2018 m. birželio 5 d., antradienis

UTENOS RPM CENTRO MOKYTOJOS STAŽUOJASI ITALIJOJEĮgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA116-046635 „Ateitis – mano rankose“ nuo 2018-06-05 iki 2018-06-12 į stažuotę New service societa cooperativa sociale, Via Antonio Gramsci 73, Foggia, Italijoje išvyko Utenos RPM centro profesijos mokytoja metodininkė Viktorija Baltuškienė ir profesijos mokytoja metodininkė Ramunė Ražanskienė. Restorane - mėsinėje Tratoria braceria „La mucca pazza da ciccuzzo ir Posta la Via" mokytojos kels kvalifikaciją jautienos perdirbimo ir gaminių bei pusgamini ruošimo srityje.

Stažuotė vyksta įgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA116-046635 „Ateitis – mano rankose“

MOKINIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE BIRŽELIO MĖNESĮĮgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA116-046635 „Ateitis – mano rankose“ nuo 2018-06-05 iki 2018-06-26 į stažuotę New service societa cooperativa sociale, Via Antonio Gramsci 73, Foggia, Italijoje išvyko apdailininko specialybės mokiniai Modestas Tubas, Giedrius Žiulys, Orestas Samochvalovas, viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai Edita Brukštutė, Lina Gasiūnienė, Jūratė Silevičiūtė ir Arūnas Martinonis bei virėjo specialybės mokiniai Ligita Kiškyė, Saida Norvilaitė ir Diana Žiliukaitė. Stažuotojus lydi projektų skyriaus vadovė Nijolė Gailešienė. Stažuotės dalyviai ne tik atliks specialybės praktiką, bet ir tobulins profesinės anglų kalbos įgūdžius ir plės sociokultūrinį akiratį, susipažins su Italijos kultūra ir tradicijomis, mokysis dirbti tarptautinėje komandoje.

Stažuotė vyksta įgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA116-046635 „Ateitis – mano rankose“


2018-1-LT01-KA116-046635 „ATEITIS – MANO RANKOSE“Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, siekiant rengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje.

Projekte dalyvaus 74 mokiniai, kurie vyks į 3–5 savaičių stažuotes Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, Maltoje, Ispanijoje, Portugalijoje; 10 profesijos mokytojų bei vienas atvykstantis verslo įmonės atstovas.

74 mokiniai ir absolventai stažuotis vyks 12 srautų:

12 mokinių 3 srautais po 4 mokinius vyks į šias užsienio profesinio mokymo institucijas: Danijos ZBC, Latvijos Reėzeknės technikumą bei Estijos Valgos mokymo centrą.

62 mokiniai ir absolventai 9 srautais vyks praktikuotis į šias verslo įmones:
Į Lenkiją 2 srautais vyks 14 įvairių specialybių mokinių ir absolventų.
Maltoje 3 srautais stažuosis 24 virėjo, viešbučių darbuotojo, apdailininko (statybininko) ir kt. specialybių mokiniai ir absolventai.
2 srautais 14 virėjo, viešbučio bei maisto pramonės darbuotojo, konditerio, apdailininko (statybininko) ir kt. specialybių mokinių vyks stažuotis į Italijos statybos verslo, maisto perdirbimo bei turizmo įmones.
6 viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai, turintys spec. poreikių, vyks į Ispaniją.
4 automechanikai vyks į Portugaliją, kur stažuosis Barcelos miesto autoservisuose.

Suplanuotos stažuotės prisidės prie Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos uždavinio „Skatinti ir plėsti mokinių ir mokytojų tarptautinį judumą“ priemonės „Organizuoti Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes“ įgyvendinimo.

10 Utenos RPMC profesijos mokytojų stažuosis užsienyje:

4 profesijos mokytojai (po 2) vyks į profesinio mokymo institucijas su darbo ir mokymo stebėjimo vizitu.

3 virėjo specialybės mokytojos ir 1 automechanikas vyks į Latviją ir Estiją, kur stebės Rėzeknės technikume ir Valgos mokymo centre virėjo ir automechaniko specialybių mokytojų teorinius ir praktinius užsiėmimus.

6 profesijos mokytojai vyks į praktiką verslo įmonėse:
Dvi mėsininko specialybės mokytojos kels kvalifikaciją Italijos mėsos perdirbimo įmonėje, kur mokysis jautienos išpjaustymo, skerdenų brandinimo bei gaminių iš jautienos ruošimo.
Du profesijos mokytojai (automechanikas ir metalo apdirbimo profesijos mokytojas) praktiką atliks Portugalijos Barcelos miesto autoservisuose ir metalo apdirbimo įmonėse.

3.Dvi maisto ruošimo ir perdirbimo profesijos mokytojos atliks praktiką Maltos verslo įmonėse.

Šios profesijos mokytojų stažuotės užsienyje prisidės prie Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos (toliau TS) uždavinio „Skatinti ir plėsti mokinių ir mokytojų tarptautinį judumą“ priemonių „Organizuoti Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes“ ir „Organizuoti Utenos RPMC mokytojų ir darbuotojų stažuotes užsienio šalių verslo įmonėse ir stebėjimo vizitus profesinio mokymo institucijose“ įgyvendinimo.

Planuojamas 1 atvykstamasis 5 dienų mokymo vizitas į Lietuvą. Atvyks pienininkas iš Italijos pieno perdirbimo įmonės „Posta la Via“, kuris ves mokymus centro pienininkystės profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams, Aukštaitijos regiono ūkininkams, pieno perdirbimo pramonės technologams apie minkštųjų ir puskiečių sūrių gamybą. Atvykstamasis mokymo vizitas prisidės prie Utenos RPMC TS uždavinio „Skatinti Centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą įgyvendinimo“ priemonės „Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, Centro ir kitų šalies ir užsienio partnerių profesinio mokymo įstaigų mokytojams ir socialiniams partneriams, siekiant tobulinti profesines žinias, tarpkultūrines kompetencijas, didinti pakantumą kitoms tautoms ir kultūroms“ bei uždavinio „Pasikviesti užsienio šalių profesijos mokytojus ir verslo įmonių darbuotojus atvykstamiesiems dėstymo vizitams į Utenos RPMC“ įgyvendinimo.
Planuojama 8 mokinių įgytus praktinius įgūdžius vertinti pasitelkiant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – „ECVET“). Visiems stažuočių dalyviams bus išduoti Europass pažymėjimai, o gauti įvertinimai bus perkelti į dienynus, profesijos mokytojams stažuočių laikas įskaitytas kaip kvalifikacijos kėlimo laikas.