2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

STAŽUOTĖ SAULĖTOJE PIETŲ ITALIJOJEGrupė Utenos RPM centro mokinių 2017 m. kovo mėn.13 d. išvyko į pietų Italijos Apulijos regiono San Džiovani Rotondo miestą. Ten jie atlika praktiką įvairiose įmonėse, stažuotė tęsis iki balandžio mėn. 2 d. 
Viešbučių darbuotojo specialybės mokinės Simona Latonaitė ir Rūta Jasinskaitė bei virėjos specialybės mokinė Ieva -Teklė Čižaitė atlieka praktiką šio miesto viešbutyje „Corona“. Būsimoji virėja Neringa Jadlauskaitė virėjo meno paslapčių mokosi restorane picerijoje „La Cialda“, o maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinės Agnė Puslytė, Deimantė Kažukauskaitė ir Gintarė Katinaitė dirba ir mokosi šio miesto kepyklose „Pane and Sfizi“ ir „Panificio San Mihele“. 
Apulijos regionas įdomus savo kraštovaizdžiu – kalnų pievas keičia šimtamečiai miškai, kalnų miestelius - pajūrio kurortai ir, žinoma, uolėtas pakrantes - smėlio paplūdimiai ir mėlynai žalias Adrijos vanduo. Laisvalaikiu mokinės lankėsi natūralios gamtos grožiu garsėjančiame Gargano nacionaliniame parke, kalnų miestelyje San Angelo, braidė Adrijos jūroje, grožėjosi nepakartojamu pietų Italijos kraštovaizdžiu, lankėsi Šventojo Pijaus memoriale ir piligrimų take.

Stažuotė vyksta įgyvendinant ERASMUS + programos projektą Nr. 2016-1-LT01-KA116-022772‚ „Mano praktika užsienyje”


2017 m. kovo 8 d., trečiadienis

ERASMUS + programos mobilumo projektas „Išbandyk save darbe“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-034835Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti tarptautiškumą, sudarant lygias galimybes mokiniams, absolventams ir darbuotojams dalyvauti ES projektuose.

Uždaviniai:

Tobulinti 77 mokinių ir absolventų – tame tarpe specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių, socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupėms priklausančių – profesines žinias, praktinius įgūdžius ir kompetencijas, siekiant didinti jų verslumą, gerinti jų būsimą integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje, atliekant stažuotes ES verslo įmonėse ir profesinio rengimo institucijose.
Stiprinti 10 profesijos mokytojų ir centro personalo profesines ir pedagogines kompetencijas.
Siekiant, kad Utenos RPMC taptų tarptautiniu mastu patraukliu profesinio mokymo centru, integruotu į tarptautinę profesinio mokymo erdvę, pasikviesti 4 užsienio šalių specialistus mokymo vizitams.

2017 m stažuotis išsiųsime 77 įvairių specialybių mokinius į 7 ES šalių priimančiąsias organizacijas, iš jų 12 mokinių vyks į profesinio mokymo institucijas, 65 mokiniai vyks į konkrečias darbo vietas verslo įmonėse. Iš jų 22 našlaičiai, mokiniai iš socialiai remtinų ar mažesnes galimybes turinčių šeimų, 18 spec. Ugdymo poreikių turintieji mokiniai.

Stažuotės vyks 12 srautų:
3 srautai po 4 mokinius vyks į šias užsienio profesinio mokymo institucijas: Danijos ZBC verslo kolegiją, Latvijos Rezeknės technikumą bei Suomijos Winnova mokymo centrą.
3 srautai po 8 mokinius vyks Į Lenkijos Centrum Wspierania Szkół-Europejskie programy Edukacyjne. Į stažuotes vyks 24 automechaniko, maisto pramonės darbuotojo, konditerio, apdailininko ir kt. specialybių mokiniai ir absolventai.
2 srautai po 8 mokinius vyks į Maltos Future focus Ltd. Maltoje stažuosis virėjo, viešbučių darbuotojo, apdailininko ir kt. specialybių mokiniai ir absolventai.
2 srautai po 7 virėjo, viešbučių bei maisto pramonės darbuotojo, konditerio, apdailininko, ir kt. specialybių mokinius vyks stažuotis į Italijos į statybos verslo, maisto perdirbimo, turizmo įmones.
2 srautai po 6 viešbučių darbuotojo specialybės mokinius, turinčius spec. poreikių vyks į Ispanijos IEC Temis.

Įgyvendinant antrą tarptautiškumo kryptį - profesijos mokytojų ir personalo kompetencijų stiprinimą, planuojame, kad kvalifikaciją tobulins 10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojai:
1 profesijos mokytojas ir 1 administracijos darbuotojas vyks į kaimyninės Lenkijos profesinio mokymo institucijas, kur tobulins savo kvalifikaciją statybos ir profesinio mokymo organizavimo srityse.
2 administracijos darbuotojai bei 2 mokytojai, dirbantys su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių, vyks į Ispanijos Temis stebėjimo vizitams.
2 pedagoginiai darbuotojai ir 2 anglų kalbos mokytojai vyks į Maltą, kur tobulins kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo, tarptautinių mokinių ir mokytojų mainų organizavimo srityse bei tobulins profesinės anglų kalbos įgūdžius.

Įgyvendinant 3 tarptautiškumo uždavinį - užsieniečių profesijos mokytojų pritraukimas, siekiant, kad Utenos RPMC taptų tarptautiniu mastu patraukliu profesinio mokymo centru, integruotu į tarptautinę profesinio mokymo erdvę, kad vyktų nuolatinis tarptautinės profesinio, suaugusiųjų ir neįgaliųjų mokymo patirties perėmimas- planuojame pasikvieti 4 užsienio verslo įmonių darbuotojus dėstymo vizitams Utenos RPMC :
Planuojama, kad BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH atsius profesionalų mėsininką pravesti praktinių užsiėmimų centre esančiame sektoriniame maisto pramonės praktinio mokymo centre. Svečias praves mokymus profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams bei verslo įmonių darbuotojams ir
Planuojama pasikvieti Italijos "New Service” organizajos dėstytoją Antonio Trivento į Utenos RPMC. Antonio yra dukart pasaulio ir triskart Europos picų kepimo čempionas. Jis Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre praves picų kepimo ir makaronų gamybos kursus profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams ne tik iš Utenos RPMC, bet ir panašaus profilio Lietuvos profesinių mokyklų bei verslo įmonių darbuotojams.
Į Utenos RPMC atvyks du dėstytojai iš Italijos. Vienas iš jų sektoriniame maisto pramonės centre praves ekologiškos duonos, pyrago ir jo gaminių mokymus profesijos mokytojams ir maisto pramonės darbuotojo, konditerio ir virėjos specialybių mokiniams bei Aukštaitijos regiono ūkininkams ir verslo įmonių darbuotojams. Antras įmonės atstovas prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre praves verslumo ir darbo vietos kūrimo mokymus.

Utenos RPMC, kaip priimančioji organizacija, 2017 m. planuoja priimti stažuotis mokytojus ir mokinius iš Suomijos ir Latvijos, įgyvendinant tų šalių ERASMUS+ programos projektus.

Projekte planuojama, kad dalyvius į stažuotės vietą palydės lydintysis asmuo, kuris bus ne daugiau kaip 6 dienas, išskyrus atvejus, kai stažuotis vyks mokiniai su spec. ugdymosi poreikiais, tada lydintis asmuo bus su dalyviais visą stažuotės laiką.

Pagrindinės veiklos

1.1 dalyvių informavimas.

1.2 nuolatinis ryšių palaikymas su partneriais.

2.1 dalyvių atranka

2.2 detalių stažuočių programų sudarymas ir sutarčių pasirašymas su priimančiomis organizacijomis ir siunčian. čiais partneriais, dalyviais.

2.3 dalyvių parengimas.

2.4 bilietų ir draudimų užsakymas ir pirkimas.

2.5 kelionė į stažuotės vietą, stažuočių laikotarpis, grįžimas į Lietuvą

3.1 stažuočių rezultatų aptarimas su priimančiomis organizacijomis paskutinę stažuotės dieną.

3.2 stažuočių rezultatų aptarimas su Utenos RPMC

3.3 dalyvių apklausos rengimas.

3.4 įgytų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių užskaitymas

4.1 nuolatinis Utenos RPMC narių informavimas apie projekto eigą.

4.2 informacinio stažuotės stendo parengimas ir informacijos apie projekto eigą Utenos RPMC tinklalapį patalpinimas

Chartija padės stiprinti vietos, nacionalinę ir tarptautinę įmonių (visų pirma MVĮ) ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų partnerystę bei tinklus. Mokiniai dirbs šių organizacijų socialinių partnerių įmonėse, todėl sustiprės bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių MVĮ ir Utenos RPMC.